مبلمان اداری و تجاری ,

یکشنبه دهم بهمن ۹۵
(3)
(1)
مبلمان اداری و تجاری
طراحی مبلمان و انتخاب مبلمان هماهنگ با فضای در نظر گرفته شده که شامل اتاق مدیریت ، اتاق کارمندان ، سالن کنفرانس و جلسات ، سالن انتظار و غیره میباشد.
 سالن کنفرانس
سالن کنفرانس شیک و مدرن
  سالن کنفرانس
سالن کنفرانس شیک و مدرن
مبلمان و دکوراسیون دفتر مدیریت
طرح اتاق مدریت مدرن
 مبلمان و دکوراسیون دفتر مدیریت
مبلمان شیک
 مبلمان و دکوراسیون دفتر مدیریت
مبلمان شیک
 سالن انتظار
طرح سالن انتظار مدرن
 سالن انتظار
دکوراسیون شیک و مدرن سالن انتظار
 سالن کنفرانس
دکوراسیون داخلی مدرن سالن کنفرانس
 سالنکنفرانس
سالن کنفرانس مدرن و شیک
فروشگاه لباس زنانه
فروشگاه لباس زنانه شیک
 فروشگاه لباس زنانه
دکوراسیون داخلی فروشگاه لباس زنانه
 فروشگاه لباس زنانه
طرح فروشگاه لباس زنانه مدرن
 طراحی و دکوراسیون میز منشی و قسمت رسپشن
طراحی و دکوراسیون مدرن میز منشی
 مبلمان و دکوراسیون دفتر مدیریت
مبلمان و دکوراسیون مدرن دفتر مدیریت