طراحی داخلی چیست به همراه تاریخچه ,

۱۳۹۶/۲/۱۶ شنبه
(0)
(0)
طراحی داخلی چیست به همراه تاریخچه
طراحی داخلی چیست به همراه تاریخچه
به نام خدا
طراحی داخلی چیست؟
 
    طراحی داخلی که به عنوان یک حرفه،یک هنر و یک صنعت در دنیا شناخته شده،بهینه سازی فضاهای داخلی ساختمان ها به منظور انجام فعالیت های روزمره یعنی زندگی و کار است.آنچه به یک بنا روح میبخشد. فضای داخلی آن است.کیفیت فضای داخلی از یک طرف تاثیر مستقیمی بر نحوه انجام فعالیت های ما در آن دارد و ازطرف دیگر نگرش،احوال و شخصیت ما را تحت تاثیر قرار میدهد.فضای معماری بدون طراحی داخلی یا اصلا قابل استفاده نیست و یا در صورت قابل استفاده بودن،کارایی لازم و بهینه را نخواهد داشت.
       طراح به هنگام طراحی فضای داخلی با دو مقوله سرو کار دارد:کاربرد آن فضا و احساس و تاثیری که میخواهد ان فضا بر استفاده کننده داشته باشد. طراحی داخلی طیف گوناگونی از عناصر و مولفه ها از قبیل فرم،نور،رنگ،بافت،کف،سقف،دیوار،عناصر کارکردی و تزیینی و مبلمان را در بر میگیرد.این عناصر ابزارهای کار طراح هستند که همگی باید بطور هماهنگ و متناسب در یک طرح مرتبط و خوش آیند قرار گیرند. طراحی داخلی که در حد واسط میان معماری و طراحی قرار میگیرد،به همان میزان که شامل جنبه های کاربردی،ساختاری و فنی میشود،طراحی تجسمی و جنبه های بصری و زیبایی شناسانه را نیز در بر دارد . طراحی داخلی شامل انتخاب عناصر تشکیل دهنده طرح و تنظیم و ترکیب آنها برای ایجاد فضا و کیفیات کارکردی زیبایی شناختی مورد نظر طراح و در نهایت دست یابی به کارکرد مناسب،زیبایی و انتقال مفاهیم و معانی است.    دست یابی به اهدافی همچون کارکرد مناسب،زیبایی بصری و تاثیر محیطی و روانی موثر و مثبت در طراحی داخلی،مستلزم استفاده هماهنگ ، منسجم،معنی دار و زیبا از عناصر طراحی است. هیچ عنصر طراحی داخلی نمیتواند بدون ارتباط با عناصر دیگر و ترکیب مناسب با انها در طرح و فضای معماری حضور یابد و مقاصد طراح را براورده سازد. ارتباطی که بین عناصر طراحی داخلی در طرح نهایی برقرار میشود ،از قواعدی پیروی میکند که با توجه به فیزیولوژی دستگاه بینایی انسان استنتاج شده اند و میتوانیم به آنها قواعد ادراکی وبصیری یا قواعد ترکیب بندی یا تکنیک های بصری بگوییم. تناسب،تعادل و ناپایداری،هماهنگی،تنوع و یکنواختی ،ریتم ،حرکت و سکون از جمله این قواعد و تکنیک ها هستند.شناخت و بکارگیری این قواعد مستلزم برخورداری از دانشی است که به آن سواد بصری اطلاق میشود.آشنایی با این قواعد دانش و بصیرت ما را توسعه و میدان عمل و امکان گزینش ما را افزایش میدهد و مارا قادر به طراحی گزینه های بهتر و ارزیابی انها میکند.
 
عناصر بصری
- نقطه،خط،سطح
        نقطه به وجود آورنده همه فرم هاست،امتداد و حرکت یک نقطه در فضا خط را بوجود می آورد.خط هم زمانی که در امتدادی غیر از راستای خودش حرکت کند یک صفحه که عنصری دو بعدی میباشد را به وجود میاورد.خطوط تجسمی به پنج دسته تقسیم میشود:خطوط عمودی،خطوط افقی،خطوط مایل،خطوط منحنی،خطوط شکسته و زاویه دار.
- شکل
       شکل ابزاری ابتدایی برای تمایز یک فرم از فرم دیگر می باشد. شکل در واقع سطحی دو بعدی از احجام سه بعدی را در بر می گیرد که میتوان ساده و هندسی باشد و یا نباشد.شکل های هندسی به دو بخش تقسیم میشوند: مستقیم الخط و منحنی الخط.رایج ترین شکل های منحنی الخط دایره ای هستند در حالی که مستقیم الخط ها شامل گروهی از کثیر الاضلاع ها میباشند که میتوانند درون یک دایره محاط شوند.
- حجم
      در هنر های تجسمی چنانچه یک نقطه را در سه بعد گسترش دهیم و یا یک پاره خط را در جهت های مختلف حرکت دهیم،تجسمی از حجم به وجود میاید. همانطوری که سه شکل دایره،مربع و مثلث به عنوان اشکال پایه برای سطح نام برده میشود،کره،مکعب و هرم را نیز به عنوان احجام پایه باید نام برد.
- رنگ
       رنگ به عنوان عنصری تجسمی برای توصیف موضوع اثر و خصوصیات آن به کار برده میشود.
- فرم
       فرم در اصل مفهومی است که ما از آن برای توصیف بعد ظاهری و ساختار کلی یک حجم استفاده میکنیم. انواع فرم ها:فرم های منظم نقطه ای،خطی،صفحه ای،فرم های استوانه ای،مکعبی،مخروطی و ... همچنین نامنظم و الحاقی نظیر فرم های شعاعی،مجموعه ای و ... .
- بافت
    به طور کلی سطح و رویه هر شکل و شیی دارای ظاهری خاص است که به آن بافت گفته میشود. بافت همچون رنگ یکی از عناصر توصیفی هنرهای تجسمی است.
سواد بصری
- مقیاس
    مقیاس بصری عبارت است از بزرگی یک شیی هنگامی که در کنار اشیا دیگر به نظر میرسد. مقیاس انسانی به حس بزگی اطلاق میشود که یک شیی به ما میدهد.در صورتی که عناصر یک فضا از طریق نیاز های ابعادی مربوط به دسترسی و فواصل ایمنی،تناسب و راحتی را برای ما فراهم کرده یا به نظر کوتاه یا بلند نیایند میتوانیم بگوییم دارای مقیاس انسانی هستند.
- تناسب
   تناسب مفهومی ریاضی است که در هنر تجسمی بر کیفیت رابطه مناسب میان اجزای اثر با یکدیگر و با محیط اثر دلالت دارد.
- ریتم
       تکرار منظم و متوالی یک عنصر تصویری، ضرب اهنگ بصری را بوجود می آورد.
- تاکید
در اصل تاکید مجاورت عناصر برجسته و فرعی در ترکیب یک مجموعه است.
- کنتراست
      در هنر تجسمی کنتراست بیانگر کیفیتی حس ناشی از عملکرد متقابل دو یا چند خصوصیت متضاد عناصر بصری است.
- ترکیب بندی(کمپوزسیون)
    برای معنا دادن به یک طرح یا اثر هنری توجه به نحوه ترکیب کردن عناصر بصری و اجرای آن از مهمترین مراحل کار یک هنرمند است.در واقع ترکیب بندی عاملی است که با سامان بخشیدن موثر به چگونگی چیدمان و ایجاد نظم بین عناصر بصری موجود در فضا،سبب می شود تا مخاطبان اثر بتوانند به طرز موثری با آن ارتباط برقرار کنند.
در یک ترکیب بندی موفق اجزا از کل اثر قابل تفکیک نیستند.یک ترکیب صحیح علاوه بر گرد آوردن عناصر و سازماندهی آنها طبق اصول بصری تضمین کننده و مکمل محتوای اثر نیز میباشد.
- تعادل
    تعادل نوعی هماهنگی میان عناصر و اجزای آن اثر میباشد.
مشخصاتی که سنگینی بصری یک عنصر را افزوده یا بالا میبرند:
- شکل بی قاعده یا متضاد
- رنگ های درخشان یا بافت های متضاد
- ابعاد بزرگ و تناسبات نا معلوم
- جزییات ریز و دقیق

تاریخچه طراحی داخلی

        به عنوان یک فعالیت انسانی،طراحی داخلی دارای پیشینه ای طولانی است اما به عنوان یک تخصص مجزا با عنوان (طرح داخلی) اخیرا مطرح شده است.بسیاری از متخصصان آغاز آن را مربوط به اوایل قرن بیستم و مطرح شدن دکوراسیون داخلی به عنوان حرفه ای مجزا از معماری میدانند. به طور کلی میتوان دو دسته بندی عملکردی مسکونی و خدماتی را برای طراحی داخلی در نظر گرفت. طراحی داخلی در معماری سنتی
در بررسی معماری سنتی ایران همواره به ایجاد فضاهای پر و خالی با کمک احجام معماری برمیخوریم مقرنس ها و گوشواره ها نمونه هایی از این احجام هستند. نکته قابل توجه در تزیینات داخلی و خارجی بناهای سنتی ایران این است که تزیینات جزیی از بنا بوده و هیچ گاه به صورت بزک و عنصری اضافی نبوده است حتی در دوره ای سفت کاری و تزیینات هم زمان اجرا میشد. استفاده از شیشه،آیینه،گچ کاری و هنرهای ظریف دیگر در تزیین و آرایه بندی فضا ،تمام ملاحضات زیبایی شناسی،اقلیمی و حتی شرعی را نیز شامل میشده است.
نظرات کاربران
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

بستن
*نام و نام خانوادگی
* پست الکترونیک
* متن پیام

0 نظر