ساخت و نصب آسمان مجازی ,

ساخت و نصب آسمان مجازی
پروژه ها - بازسازی و نوسازی دکوراسیون داخلی واحد جناب پری پرورپروژه ها - بازسازی و نوسازی دکوراسیون داخلی واحد جناب پری پرور - دیواری ، ساخت و نصب آسمان مجازی ، نو - جازی . 5. ساخت دکور تلویزیون با استف - ستر . 10. ساخت و نصب میز تی وی . 11 - و نصب لو. ساخت و نصب تایلهای آسمان م - فضا. 13. ساخت و نصب کمدها /uploa - اقص برقی ، ساخت و نصب آینه های دکوری - بازسازی و ن و سازی دک و راسی و ن داخلی و احد - و نت با نیت و قصد ن و سازی و بازسازی آن - جرایی دفتر و برگذاری د و جلسه مشا و ره ت - ی و نیر و انا و مالک و احد م و ص و ف جناب آقا - ن و ان مشا و ر و مجری بازسازی و ن و سازی دک - و برق جهت نصب سوکت تلفن و پریز برق م - د نیاز جهت نصب آسمان مجازی . 5. ساخت - 7. تهییه و نصب کاغذ دیواری جهت کلیه د - 8. چاپ و نصب دو عدد پوستر سفارشی ات - . تهییه و نصب لوستر . 10. ساخت و نص - د نیاز جهت آسمان مجازی و نورپردازی . - از جهت نصب آسمان مجازی . 5. ساخت دکو - صب تایلهای آسمان مجازی جهت آشپزخانه و - جهت آسمان مجازی و نورپردازی . 4. تخ - نصب آسمان مجازی . 5. ساخت دکور تلوی - لهای آسمان مجازی جهت آشپزخانه و سرویس
بازسازی ، نوسازی ، کابینت ، طراحی داخلی ، طراحی داخلی منزل ، آسمان مجازی ، سقف کاذب ، کابینت آشپزخانه ، آیینه کاری ، آیینه دکوری ، کمد دیواری ، سرویس کودک ، دکور تی وی ، تی وی روم ، دکور تلویزیون ، پشت تی وی ، کاغذ دیواری ، پوستر ، پوستر دیواری ، سرویس کودک ، طراحی دکوراسیون داخلی ، کناف کاری ، سقف کاذب کناف ، آیینه تزِئینی ، آینه دکوری ، آینه کاری ، طراحی و ساخت دکور تی وی ، طراحی و اجرای آسمان مجازی ، نصب پوستر ، نصب آینه دکوری ، نصب آینه کاری ، ساخت و نصب آسمان مجازی ، ساخت آسمان مجازی ، طراحی و چاپ تایل آسمان مجازی ، نصب کاغذ دیواری ، نقاشی ساختمان ، نقاشی ،
1731 بازدید، سه شنبه بیست و یکم شهریور ۹۶